Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu 
www.shopf4.cz

 

článek 1 - Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi firmou F4 s.r.o. (dále jen "prodávající"), a jejími zákazníky (dále také "kupující")
v oblasti prodeje windsurfingového a kiteboardingového vybavení a ostatního příslušenství.


Prodávající: prodávajícím se rozumí firma F4 s.r.o., která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ: 26807173, a která
 je plátcem DPH (DIČ: cz26807173). Firma se zabývá zejména poskytováním tělovýchovných služeb, služeb cestovní agentury a provozuje specializovaný maloobchod.

Kupující: kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu při registraci pouze své nezbytné kontaktní údaje, které jsou potřebné pro vyřízení jeho objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

článek 2 - Bezpečnost a ochrana informací

Registrací na stránkách internetového obchodu www.shopf4.cz souhlasí registrovaná osoba se shromažďováním a používáním základních informací o jeho osobě a nákupech. Provozovatel internetového obchodu www.shopf4.cz, firma F4 s.r.o., zaručuje všem zákazníkům tohoto internetového obchodu ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa přepravci).

Přeje-li si registrovaná osoba, aby údaje o její osobě byly vymazány, nebo nechce-li přijímat informační newsletter, pro jehož odebírání se registrovala, informuje o tom provozovatele internetového obchodu www.shopf4.cz na e-mailové adrese obchod@f4.cz.

 

článek 3 - Provozovna a prodejní doba

Kamenná prodejna se nachází na adrese ATC Merkur Pasohlávky 691 22 (dále jen "provozovna"):

 

Převzetí zboří přímo na provozovně, stejně jako prohlídka je možná pouze po předchozí domluvě s prodávajícím prostřednictvím mailu obchod@f4.cz, nebo telefonicky na čísle +420 602 757 029.

Provozovna je kupujícím k dispozici vždy od 1. 5. do 31. 9. Prodávající se vyhrazuje právo na změnu této doby.

 

Objednávky internetového obchodu www.shopf4.cz přijímáme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

článek 4 - Ceny

V internetovém obchodě www.shopf4.cz jsou ceny vždy aktuální a platné pro objednání v tomto internetovém obchodě. Ceny platné pro provozovnu jsou k dispozici v provozovně. Případné slevy se nesčítají. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

článek 5 - Objednávání

Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí e-mailem nebo telefonicky cenu a pravděpodobný termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč (CZK) vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

 

článek 6 - Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v prodejně prodávajícího (bylo mu doručeno smluvním přepravcem či Českou poštou, s. p.).

V souladu se zákonem č. 367/2000, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolným přepravcem. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit níže uvedené podmínky:

Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu obchod@f4.cz) s následujícím textem: "Žádám o jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a žádám o vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:......... / složenkou
na adresu............". Datum a podpis kupujícího.

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.), s veškerými identifikačními prvky (etikety, nálepky) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - takové nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. V případě, že byl přiložen ke zboží také dárkový předmět, musí být navrácen také tento dárkový předmět za dodržení výše uvedených náležitostí.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

Žádáte-li odstoupení od smlouvy, dbejte na to, aby obalový materiál zboží nebyl zároveň vnějším obalem zásilky, neboť velmi často dochází k znehodnocení tohoto obalového materiálu.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě odstoupení od smlouvy a požadavku vrácení zaplacené částky za zboží, bude prodávajícím tato částka snížena o náklady, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s přepravou a případným balným a bankovním převodem.

 

článek 7 - Informace o produktech

Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodě www.shopf4.cz prodávajícího, mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

 

článek 8 - Platební podmínky

platba v hotovosti při osobním převzetí zboží v prodejně (zboží objednané
v internetovém obchodě
 www.shopf4.cz NELZE platit platební ani kreditní kartou),

bezhotovostní platba předem na účet 43-9312660287/0100. Bankovní převod a připsání částky na účet prodávajícího může trvat 1 - 5 dnů. Po připsání celkové částky na účet  prodávajícího, bude skladové zboží odesláno. Skladové zboží bude při vytvoření objednávky rezervováno a neskladové objednáno. Zboží bude rezervováno sedm dní. Nebude-li celková částka do této doby připsána na účet prodávajícího, a nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.

na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího osoba pověřená přepravcem).

 

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

článek 9 - Dodací podmínky

Osobní odběr v provozovně:

Objednané zboží je možné vyzvednout po potvrzení objednávky na adrese provozovny, po předchozí domluvě s prodávajícím. Zboží bude rezervováno v provozovně sedm dní. Nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.

Zaslání prostřednictvím smluvního přepravce:

Zboží, které je skladem, bude odesláno kupujícímu v den připsání celkové částky na účet prodávajícího, případně první následující pracovní den. O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo SMS.

Pokud nebude adresát zastižen na udané dodací adrese, domluví se s přepravcem na individuálním doručení. Zásilka může být na depu přepravce uložena deset dní. Pokud není zásilka doručena či vyzvednuta, vrací se po deseti dnech zpátky k prodávajícímu. Za opětovné zaslání účtuje prodávající vždy přepravné.

Reklamace přepravy zboží

Adresát je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze není-li nijak poškozená. V žádném případě by neměl podepisovat přepravci dodací list před důkladnou kontrolou zboží a to i pod obalem! V případě poškození je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol. E-mailem na adresu obchod@f4.cz či poštou prodávajícímu na adresu prodejny, zaslat kopii reklamačního zápisu vystavenou na místě přepravcem, nejlépe s fotografiemi. Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu dodacího listu nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.

Zaslání prostřednictvím České pošty, s. p.:

Zboží, které je skladem, bude odesláno kupujícímu v den objednávky, případně první následující pracovní den.

Pokud nebude adresát zastižen na udané dodací adrese, obdrží od České pošty, s. p., oznámení o uložené zásilce. Zásilka bude na poště uložena deset dní. Pokud není zásilka doručena či vyzvednuta, vrací se po deseti dnech zpátky k prodávajícímu. Za opětovné zaslání účtuje prodávající přepravné.

Reklamace přepravy zboží

Pokud poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, reklamaci uplatněte nejpozději následující pracovní den po dodání na Vaší pobočce České pošty, s. p. Budete potřebovat kompletní balení zásilky, nákupní doklad od zboží a občanský průkaz. Pracovník České pošty, s. p., s Vámi sepíše zápis o škodě a protokol o uplatnění nároku na náhradu škody. Poté neprodleně oznamte podrobnosti na e-mailovou adresu obchod@f4.cz (přiložte kopii zápisu a uplatnění od České pošty, s. p., uveďte číslo nákupního dokladu, co konkrétně není v pořádku a také kontakt přímo na Vás). Náš pracovník Vás bude do 24 hodin informovat o dalším postupu.

 

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu druhu přepravy - zejména z časových důvodů, změna ceny přepravy je závislá na dohodě prodávajícího s kupujícím.

Na zboží, které není skladem, doporučujeme informovat se na e-mailové adreseobchod@f4.cz nebo na telefonním čísle +420 602 757 029 (v běžné prodejní době prodejny).

Dodání do zahraničí (jiného než Slovenská republika) záleží na konkrétní domluvě s prodávajícím. Zájemce kontaktuje prodávajícího na e-mailovou adresu obchod@f4.cz.

 

článek 10 - Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

 

článek 11 - Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 4 2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách internetového obchodu www.shopf4.cz. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., jakož i předpisy souvisejícími.

Váš F4 TEAM


copyright © 2009 - eshop F4